Sparvinduer
Sparvinduer

Åbningsretninger

Åbningsretning ses altid fra den side døren åbner til (den side, hvor man kan se hængslerne).

- Udadgående døre ses udefra, og indadgående ses indefra:
- Højre ud, hængsler placeret i højre side set udefra (HU)
- Venstre ud, hængsler placeret i venstre side set udefra (VU)
- Højre ind, hængsler placeret i højre side set indefra (HI)
- Venstre ind, hængsler placeret i venstre side set indefra(VI)

 

For dobbeltdøre gælder samme åbningsretninger, idet den dør, som åbner først angiver åbningsretningen. Eks: HU = højre dør set udefra åbner først.

 

åbningsretning

 

OBS!  Der ydes ikke garanti for tæthed på indadgående dobbelt døre eller indadgående døre, der er monteret over stueplan. Ved uheldig kombination af vindstyrke, vindretning og regn kan der forekomme indtrængning af vand.