Produktet er tilføjet kurven

Åbningsretninger

Åbningsretning ses altid fra den side døren åbner til (den side, hvor man kan se hængslerne).

- Udadgående døre ses udefra, og indadgående ses indefra:
- Højre ud, hængsler placeret i højre side set udefra (HU)
- Venstre ud, hængsler placeret i venstre side set udefra (VU)
- Højre ind, hængsler placeret i højre side set indefra (HI)
- Venstre ind, hængsler placeret i venstre side set indefra(VI)

 

For dobbeltdøre gælder samme åbningsretninger, idet den dør, som åbner først angiver åbningsretningen. Eks: HU = højre dør set udefra åbner først.

åbningsretning