Håndværkerfradraget


Det er desværre ikke længere muligt at ansøge om håndværkerfradrag til udskiftning af blandt andet vinduer og døre. Fristen for ansøgning udløb 31/3 2022. 

Med finanslovsaftalen fra 2020, blev BoligJobordningen – også kaldet håndværkerfradraget – gjort permanent for at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde.


Fokus på grønne investeringer og renoveringer

Det er ikke muligt at få håndværkerfradrag for hvilket som helst arbejde, men til blandet andet grønne tiltag og renoveringer i dit hjem kan du benytte dig af fradraget. F.eks. kan du benytte SKAT håndværkerfradrag til montering af nye vinduer og døre i din bolig. 

Du kan blandt andet få fradrag til følgende:

 • Energirenovering
 • Klimatilpasning
 • Nye vinduer og døre
 • Energiforsyning
 • Grøn vedligeholdelse
 • Installation af tyverialarm 

Hvis du eksempelvis går og overvejer at få nye vinduer og døre, kan du trække håndværkerens arbejdsløn fra til montering af dine nye vinduer og døre. Da det er med til at forbedre din eksisterende bolig, du får nye vinduer, kan spare på varmen og trække det fra i SKAT håndværkerfradrag.   

Hvor meget kan du få i håndværkerfradrag?

I 2021 var det muligt at få langt højere fradrag via BoligJob-ordningen.

Det er de samme ydelser, du kan få fradrag for som i 2020, men håndværkerfradraget fordobles fra 12.500 kr. til 25.000 kr. pr. person, mens fradraget for serviceydelser som rengøring, vinduespudsning og visse typer af havearbejde firdobles fra 6.200 kr. til 25.000 kr.

Håndværkerfradraget er 25.000 kr. årligt pr. person, men deles samtidig op i to grupper:

 1. Håndværkerfradrag: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning
 2. Serviceydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde

I alt kan der fradrages 50.000 kr. pr. person pr. år i 2021. I 2020 var det 18.700 kr. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27 % til 35 %.

Du finder en liste over godkendte ydelser her: haandvaerkerfradrag.dk

Hvem kan få fradrag?

Der findes en række krav for at kunne få fradraget. Du skal blandt andet have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Du kan læse mere om, hvilke krav du skal opfylde for at kunne benytte håndværkerfradraget her: bolius.dk

Hvor meget fradrag er du berettiget til?

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2021 få fradrag for op til 25.000 kr. for både håndværkerydelser (12.500 i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse

Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren, eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.

Eksempel:

Bor i 2 personer over 18 år i boligen, og har i delt udgifterne til arbejdslønnen, kan hver af jer få fradrag for den del, som I har betalt.

Ægtefæller og samlevere, der fører fælles økonomi, har mulighed for at dele fradraget mellem dem, som de har lyst til – dette gælder også, selvom den ene person skulle have betalt hele regningen.

Kan man også få håndværkerfradrag i lejeboligen og sommerhuset?

Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for servicefradrag.

Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.

Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021 for håndværkerydelser (12.500 kr. i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020). Her er det vigtigt at huske at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Regler ved fritids- og sommerhuse i udlandet

Fritidsboliger er også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag for serviceydelser og for håndværksydelser.

Ud over de generelle betingelser gælder følgende for fritidsboliger:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få et årligt fradrag på 6.200 kr. i serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019) og 12.500 kr. i håndværksydelser i 2020 (12.200 kr. i 2019).

Krav til virksomheder

Vær opmærksom på følgende, når du hyrer en virksomhed til en opgave, du ønsker håndværkerfradrag for:

 • At virksomheden er momsregistreret
 • Er det en udenlandsk virksomhed, der udfører service og vedligeholdelse i Danmark, skal den desuden være registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)
 • Få dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt
 • Betal regningen elektronisk – ikke med kontanter eller check

Regler for ejerlejligheder, leje- og andelsboliger

Mange er slet ikke klar over, at de også kan benytte håndværkerfradraget, selvom de bor til leje. Der er dog nogle særlige regler gældende for personer, der bor til leje, i andelsboliger eller har ejerlejlighed.

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

 • Du skal selv betale for arbejdet.
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
 • Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag.

Kan man få fradrag på arbejde udført at privatpersoner?

Det er udelukkende serviceopgaver i hjemmet, som du kan benytte private leverandører og privatpersoner til for at få fradrag i BoligJobordningen. Vær opmærksom på følgende:

 • Personen er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark.
 • Personen må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres. Ved sommerhuse gælder den regel, at personen ikke til dagligt må dele bopæl med ejeren af det sommerhus, hvor arbejdet udføres.
 • Få personen til at udfylde en serviceerklæring. På den måde sikrer du, at personen lever op til kravene. Find en serviceerklæring hos SKAT.
 • Du skal have dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt.
 • Betal regningen til personens bankkonto. Der gives ikke fradrag for betaling med kontanter eller check.

For at udnytte håndværkerfradraget, skal dette indtastes i TastSelv Borger på www.skat.dk under “indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Betalingstidspunktet for arbejdet afgør, hvilket år det skal indberettes under. Når du har registreret dit fradrag. vil det automatisk blive overført til din årsopgørelse.

Sådan angiver du dit fradrag:

 1. Log-in på Tast Selv
 2. Indtast hver betaling for sig selv uden moms
 3. Oplysningerne overføres automatisk til din årsopgørelse

OBS: Du skal bruge dokumentation for det arbejde og den betaling du indtaster. Det er vigtigt at gemme dokumentationen, da SKAT kan bede om dokumentation på et senere tidspunkt.

Vi ønsker dig god fornøjelse med renoveringen!

Få råd til forandring

Support


Du får selvfølgelig hjælp både før, under og efter dit køb.
Telefon, Email eller chat.

Kontakt os her →

 

Showroom


Besøg os og bliv inspireret i et af vores landsdækkende showrooms.

Find showroom her →

 

Gratis rådgivning


Nogle kan selv, mens andre gerne vil have hjælp, det kræver gode rådgivere og det har vi.


Book er møde her →