Redningsåbning - værd at vide om lovkravene

I nyere boliger, er der opstillet nogle krav til redningsåbning iht. bygningsreglementet BR18, til brandsikring, redningsåbninger og flugtveje. I beboelsesrum og køkkener i selvstændige rum, skal der være en flugtvejdirekte til det fri, f.eks. en redningsåbning via vinduer eller døre. Det skal være muligt at blive evakueret til terræn i det fri, eller til et andet sikkert sted i boligen.
Bemærk: der stilles ingen krav til redningsåbninger i kældre og badeværelser.

Redningsåbning mål 

En redningsåbning er oftest vinduer i en ydervæg og for at opfylde lovkravene, skal din redningsåbning have nogle bestemte minimums mål. Kravene er således, at dit vindue skal have en frihøjde og fribredde på tilsammen minimum 1,5 m. Frihøjden skal som minimum udgøre 0,6 m og fribredden skal minimum udgøre 0,5 m. 

Kravene til, hvor højt dit vindue må monteres fra gulvet er 1,2 meter.

Bemærk: Vedr. redningsåbninger og krav til højde

Er din redningsåbning tæt på terrænnet og derfor har nedsat risiko for personskader ved evakuering, gælder der andre krav til minimumsmålene. Er din redningsåbning placeret mindre end ca. 2 meter over terræn, vil det anses for at være forsvarligt med en mindre højde på selve redningsåbningen. 

En redningsåbning til vinduer, er en speciel opbygning af den lodrette post i et 2- eller flerfags sidehængt vindue (gælder også dannebrog- og bondehusvinduer). 

Den lodrette midterpost produceres, så den er skruet sammen med det ene fags vinduesramme. I midterposten monteres en skudrigel i bund og top, der søger for at holde faget på plads i karmen. 

Skulle det blive nødvendigt, kan man benytte vindues som redningsåbning ved at åbne det ene fag som normalt, og derefter åbnes midterposten, som derved gør det muligt at benytte vinduet som flugtvej, da redningsåbningen bliver dobbelt så stor som ved åbning af et enkelt fag.

Bygningsreglementet

Det er altid en god idé, at følge den nyeste udgave af bygningsreglementet, når du foretager en udskiftning af dine vinduer. Det er bl.a. værd at bemærke krav til redningsåbning ift. at et rum kan godkendes til beboelse. 

Du kan bestille redningsåbning som tilvalg, når du bestiller dit nye vindue. 

Få råd til forandring

Support


Du får selvfølgelig hjælp både før, under og efter dit køb.
Telefon, Email eller chat.

Kontakt os her →

 

Showroom


Besøg os og bliv inspireret i et af vores landsdækkende showrooms.

Find showroom her →

 

Gratis rådgivning


Nogle kan selv, mens andre gerne vil have hjælp, det kræver gode rådgivere og det har vi.


Book er møde her →