Sparvinduer
Sparvinduer

Kvalitet - Energi & kvalitetsmærkning

Kombinationen af en effektiv produktion og direkte salg fra vores EGEN fabrik, betyder, at det kun er prisen, vi har sparet på.
Produktkvaliteten er fuldt på højde med de dyrere vinduer og døre på det danske marked.

Se altid efter CE mærket!

Vores vinduer og døre er CE mærket, samt testet af Teknologisk Institut. CE mærkningen er den vigtigste, når du handler døre og vinduer, da det er det eneste uvildige testorgan, der findes.

VIGTIGT - Ydeevne deklarationer!

Siden juli 2015 har det været lovpligtigt, at der til alle vinduer og døre, SKAL fremvises en CE ydeevnedeklaration - vores finder du her: 

- 2-lags Clima fyrretræ
- 2-lags Clima træ/alu

Energi og miljøkrav

Energi vinduerVores vinduer og døre lever op til de nyeste energikrav og krav om u-værdier.

BR15 - nye krav til vinduer og døre - Sparvinduer opfylder kravene
Hvad betyder BR15 omkring vinduer og døre?

Det nye bygningsreglement BR15 stiller som noget nyt krav til, at du ved renovering bringer din ejendom op til en tidssvarende energimæssig standard.
Det nye udtryk som benyttes i BR15 hedder Eref.
Eref er et udtryk for vinduets samlede energibalance

Energibalancen, Eref, måles i kWh/m2 pr. år og er et udtryk for vinduets energieffektivitet udregnet efter en standardiseret formel for et referencevindue jvf. dansk standard og europæiske normer.

Hermed tages der både hensyn til vinduets varmetab og som noget nyt også den varme (solvarme), der kommer ind ad vinduet.

Vinduer må ikke have en Eref på mindre end -17 ifølge BR15

Udgangspunktet for beregningerne er producentens referencevindue på 1,23 x 1,48 m med 1 fl oplukkelig ramme forsynet med producentens standardrude.
For et vindue som f.eks. dannebrogsvindue, bondehusvindue eller andre typer gælder stadig kravet for referencevinduet.

Sparvinduers referencevindue (fyr) med vores standard rude har følgende værdier:

Eref: -14,8 kWh/m2
Gw: 0,55 (61%)
U-værdi hele vinduet: 1,37 W/m2k

Alle facadøre og terassedøre overholder BR15 kravet til maksimal Uw-værdi på 1,65 ved ombygning, renovering og 1,8 ved nybygning. 

Træet

Vores trævinduer er fremstillet af langsomt voksende skovfyr med et højt kerneindhold. Træet kan være helt eller delvist lamineret / fingersamlet. Det er den klassiske løsning til mange typer af boliger som samtidig er god til at modstå det danske klima.

 

Bemærk: 

Pr. 15 juni 2015 har vi foretaget en ændring i produktionen, som betyder at energisprosser på vores malede produkter i fyrretræ, vil bestå af aluminium udvendigt og træ indvendigt. 

Ønsker du sprosser som har lighed med evt. tidligere bestilling kontakt os på: 70 20 18 87